V-P Toiviainen Oy lyhyesti

V-P Toiviainen Oy tarjoaa erilaisia maanrakennus- ja kuljetusalan palveluita Imatran alueella ja lähiseuduilla vankalla vuosikymmenten kokemuksella. Toimintamme on alkanut vuonna 1987 metsälähikuljetuksilla, josta toimintamme laajeni pyörä ja kaavateiden talvikunnossapitoon.

V-P Toiviainen perustettiin avoimena yhtiönä vuonna 1998, jolloin toimintaan kuului jo maanrakennus- ja kuljetusalan palveluita sekä tienhoidon kunnossapidon palveluita. Seuraavien vuosien aikana toiminta laajeni nopeasti kattamaan monipuolisempia palveluja ja tuotteita, ja vuonna 2009 V-P Toiviainen muutettiin osakeyhtiöksi.

Vuonna 2011 yritystoimintamme jatkoi laajentumistaan kaivinliikkeen yrityskaupan myötä, minkä kautta palvelutasomme parani entisestään ja tarjoammekin nyt monipuolisia kaivupalveluita. Vuonna 2011 yritystoimintamme laajeni myös kaupalliselle puolelle teknisen myymälän kautta. Myymälä on erikoistunut raskaiden ajoneuvojen voiteluaineisiin ja kulutusvaraosiin.

Nykyään olemme yksi Imatran suurimmista alamme toimijoista ja työllistämme keskimäärin 25 henkilöä. Tavoitteenamme on palvella sekä yrityksiä että yksityisiä asiakkaita ammattitaitoisella henkilökunnalla ja asianmukaisella kalustolla tehokkaasti, nopeasti ja luotettavasti turvallisuutta unohtamatta. Olemme myös sitoutuneet toimimaan ympäristöystävällisesti ja ottamaan huomioon mahdolliset toimintaamme liittyvät ympäristöriskit.

Olemme myös rala-sertifioitu ja tilaajavastuun luotettava kumppani. Lisäksi V-P Toiviainen on Infra ry:n, kuljetus- ja logistiikka ry:n sekä Suomen yrittäjien keskusliiton jäsen.